SJM
update
0
Absentie

Melden van ziekte en verzuim

Het is erg belangrijk dat je zo min mogelijk lesuren mist, maar het kan natuurlijk eens voorkomen dat je vanwege ziekte, een belangrijke afspraak of andere persoonlijke omstandigheden niet aanwezig kunt zijn. Voor ziekte en verzuim gelden de volgende regels:
  • Als je niet naar school kunt komen dienen je ouders/verzorgers dit vóór 08:30 telefonisch door te geven aan school.
    Telefoonnummer: 010 – 474 41 66
  • Als je op school ziek wordt, mag je pas naar huis nadat je je bij de dagelijkse leiding hebt gemeld.
  • Als je na afwezigheid weer naar school komt, moet je een schriftelijke bevestiging van je ouders/verzorgers meenemen. Dit briefje lever je in bij de conciërge (bij de balie).
  • Als je niet kunt deelnemen aan de lessen lichamelijke opvoeding, werk je onder toezicht in de aula. Je krijgt pas vrijstelling van deze lessen nadat een onderzoek heeft plaatsgevonden door een (school)arts.
  • Verlof voor het verzuimen van één of meerdere lessen dient ruim van te voren schriftelijk te worden aangevraagd door je ouders/verzorgers bij de teamleider van jouw leerjaar.
  • Tot slot: probeer afspraken altijd buiten schooltijd te plannen!
menu