SJM
update
0
Jozefdag

Jozefdag

De Jozefdag is een jaarlijks terugkerende goede doelendag op de St.-Jozefmavo. Op deze dag halen leerlingen en medewerkers van de St.- Jozefmavo in Vlaardingen geld op voor haar zusterschool in Kakrigu in Kenia, de St. Josephs secondary girls’ school.

In de afgelopen jaren hebben wij al vele mooie zaken kunnen realiseren door de in- zet van onze leerlingen en door onze sponsors. Te denken valt aan de bouw van een waterput, de aanschaf van nieuwe leermiddelen en het bekostigen van onderwijs voor de allerarmste meisjes.

Ook in de toekomst is onze bijdrage hard nodig op de school. Op de korte termijn denken wij aan:

  • De bouw van een hek rond de school om de leerlingen (die ook op school wonen) veiligheid te bieden.
  • De reparatie van de waterleidingen die voor stromend water moeten zorgen.
  • De bekostiging van het onderwijsgeld voor de allerarmste meisjes (alleen jon- gens krijgen een overheidsbijdrage voor onderwijs).

Op de Jozefdag wordt geld opgehaald door leerlingen door middel van sportieve activiteiten waarvoor zij zich laten sponsoren. Dit jaar kunnen de leerlingen kiezen uit bowlen, voetballen, kickboksen, een sponsorloop, een mudrun en dansen.

Jozefmarkt

Een vast onderdeel van de Jozefdag is altijd de Jozefmarkt. Tussen 13.00 uur en 16.00 uur is de school open voor iedereen die een kijkje wil komen nemen. U kunt op de markt een bijdrage leveren door iets te kopen op de plantenmarkt, een lootje te kopen bij het rad van fortuin of iets lekkers te eten te kopen. 

Nieuw dit jaar is dat ook buurtbewoners en andere geïnteresseerden een kraampje kunnen huren op de jozefmarkt. Voor €5,- en 50% van de opbrengst van het kraampje kunt u ook op deze manier een bijdrage leveren aan een leuke middag voor de buurt en een heel mooi doel.

Voor meer informatie, voor de huur van een kraampje of als u op een andere manier de helpende hand wilt bieden kunt u contact opnemen met Jan Bart Adriaanse. Dit kan via mail (jbadriaanse@sjm.nl) of via het volgende telefoonnummer: 010 – 4744166.

Kenia

In september 2018 zijn twee medewerkers van de St.-Jozefmavo (Dhr. Freijer en Dhr. Adriaanse) naar Kenia gegaan om daar onze zusterschool te bezoeken. Hieronder volgt een reisverslag in beeld en woord.Bijzonder, indrukwekkend, goed, maar toch ook schrijnend.

Nog veel meer emoties en woorden kunnen we loslaten op deze reis naar Rusinga Island in Kenya. Doel van onze reis was in eerste instantie een goed beeld te krijgen van, hoe onze gelden de afgelopen jaren zijn besteed. Daarbij wilden we heel graag een beeld krijgen van hoe de school er nu voor staat. Wat moet er nog gebeuren en wat is er zoal nog nodig. Op al deze vragen hebben wij ruimschoots antwoord gekregen. 

Laten wij vooropstellen dat wij er zeker van zijn dat een groot deel van ons geld, direct ten gunste komt van de meisjes. Alle twaalf meisjes die in het “project” zitten, hebben we ook persoonlijk gesproken. Zij hebben ons bedankt uit de grond van hun hart. Met behulp van ons geld kunnen nu deze meisjes ook naar school. Hun ouders hebben onvoldoende financiële middelen om de meisjes naar school te laten gaan. Het restdeel van ons geld is de afgelopen jaren gestoken in de aanschaf van een flink aantal kippen, het opknappen van de keuken, de aanschaf van nieuwe schoolboeken en het herstellen van de “donkeycart” (= een karretje met een ezel ervoor die samen met een begeleider regelmatig water gaat halen of boodschappen gaat doen).   

Het voornaamste doel was daarmee bereikt. Gedurende onze drie dagen op school hebben we heel veel gezien, veel gesproken met de docenten en ook met de directeur van de school. Hierdoor hebben wij een goed beeld kunnen krijgen van wat er speelt op de St. Josef Girls School. Het is heel lastig om je te verplaatsen in de belevingswereld van een Keniaan. Zaken die wij in Nederland belangrijk vinden, vinden ze minder belangrijk in Kenia en andersom. Daarom is het moeilijk om adviezen uit te brengen over hoe en waaraan, bepaalde gelden uit te geven. In goed overleg zal er voor de aankomende jaren een proiriteitenlijst wrden opgesteld.  Daarbij heeft de directeur, William Obwaya onze hulp gevraagd. Natuurlijk hebben we hier positef op gereageerd
 
Het is onmogelijk om op een half A4-tje aan te geven wat we allemaal hebben meegemaakt op Rusinga Island in Kenia. Op de Jozefmarkt bent u van harte welkom om ons fotoboek van onze reis naar Kenia in te zien en onze presentatie over onze reis bij te wonen.
menu