SJM
update
0
SJM Nieuws

Inleveren schoolboeken leerjaar 4Beste leerlingen/ ouder(s)/verzorger(s),

Hierbij willen wij jullie graag informeren over het inleveren van de schoolboeken en 2 kluissleutels op donderdag 18 juni 2020.

Procedure inname schoolboeken en 2 kluissleutels:
In verband met de corona-maatregelen is de reguliere procedure aangepast.
• Je komt volgens het volgende schema (Klik hier) naar school en komt via de hoofdingang binnen.
• Een personeelslid wacht jou op en gaat met je naar je kluis. Je maakt vervolgens je kluis leeg (neem voor de zekerheid een tas mee) en je levert je 2 kluissleutels in.
• Daarna volg je de looproute naar de aula. Je legt een inleverformulier in een daarvoor aangegeven bak ( ruim voor de inleverdag ontvang je het inleverformulier van Van Dijk in tweevoud per post). Het andere inleverformulier laat je afstempelen door een medewerker van Van Dijk. Dit afstempelen is erg belangrijk, want dit is je bewijs dat de boeken zijn ingeleverd.
• Vervolgens leg je zelf je boeken in de aangegeven container.
• Daarna volg je de looproute naar de uitgang. We verzoeken je vriendelijk om meteen naar huis te gaan.

Aandachtspunten:?
• Houdt 1, 5 meter afstand.
• Kom 5 minuten van te voren (niet eerder en niet later).
• Zorg dat de boeken ontkaft en niet beschreven zijn.
• Vul vooraf beide inleverformulieren in en geef daarop aan als er boeken ontbreken.
• Er wordt gevraagd alleen de boeken in te leveren die op het formulier staan en beide formulieren mee te nemen op de inleverdag.

Mocht er een boek ontbreken of sprake zijn van schade aan een boek dan wordt dit bedrag van de borg afgetrokken. Wanneer de borg van € 75.00 niet voldoende blijkt te zijn, wordt er een rekening nagestuurd.
Mocht er geen sprake zijn van het ontbreken van of schade aan de boeken dan krijgt u de borg na 1 september 2020 door Van Dijk teruggestort.

Met vriendelijke groeten,

Boekencoördinatoren
Adriënne Ros en Jill GiesbersLaatste nieuwsbrieven

menu