SJM
update
0
SJM Nieuws

Invulling lesdag woensdag 2 decemberEen levenlang leren

Invulling woensdag 2 december

Ook dit jaar hebben wij weer ontwikkeldagen voor docenten. Deze dagen zijn wettelijk vastgelegd vanuit de cao en in het leven geroepen om als individuele docent of als groep verder te ontwikkelen ten dienste van het onderwijs aan uw kinderen. Waar dit afgelopen jaar collectief gebeurde in een volledige ontwikkelweek, gebeurt het dit schooljaar individueel en gaat iedere docent zelf maximaal vijf, door de school vooraf vastgestelde, dagen aan de slag met een persoonlijk doel rondom ontwikkeling. Deze dagen kunt u terugvinden in de jaarplanner op onze website.

Woensdag 2 december is de tweede uit deze serie van vijf. Wij hopen u in een van de laatste oudernieuwsbrieven een korte terugblik te geven wat er in dit schooljaar door de collega's is ondernomen.

Dit betekent overigens voor onze leerlingen niet dat zij een vrije dag hebben, want juist in deze tijd doen wij er alles aan om zoveel mogelijk onderwijstijd te realiseren. De leerlingen gaan op woensdag 2 december zelfstandig thuis vanaf 9.00 uur aan de slag met een opdracht. Deze opdrachten verschillen per leerjaar:

Leerjaar 1 en 2 (contactpersoon dhr. J. van der Kolk):
De leerlingen in leerjaar 1 en 2 gaan verder met het programma Numo. Via Numo komen de vakken Nederlands, Engels en/of wiskunde aanbod.

Leerjaar 3 (contactpersoon mw. Habets): CKV (klik HIER voor de brief die vandaag naar de leerlingen van leerjaar 3 verstuurd wordt)

Leerjaar 4 (contactpersoon dhr. De Wekker): De leerlingen van klas 4 gaan aan de slag met hun profielwerkstuk (loopbaandossier). De leerlingen gebruiken hiervoor het programma Qompas. 

De contactpersonen zijn voor inhoudelijke vragen per mail of via Teams te bereiken.Laatste nieuwsbrieven

menu