SJM
update
0
SJM Nieuws

StudiepleinHet studieplein

Na de herfstvakantie gaat het studieplein weer van start. Leerlingen uit klas 1, 2 en 3 die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken van de docenten en van de tutoren (klas 4) worden op maandag, woensdag en donderdag tijdens het 8e uur geholpen. Op deze 3 dagen zijn er docenten aanwezig vanuit de talen (Ne, En, Du, Fa), de exacte vakken (Wi, Ns1, Ns2), de kennisvakken (Gs, Ak, Bi, Ec), of studievaardigheden. In 2 lokalen kan in stilte gewerkt worden aan het extra uitgelegde werk en in 2 computerlokalen kunnen leerlingen bezig zijn op de computer met opdrachten voor de talen (bijv. WRTS) en/of opdrachten voor andere vakken.

Hoe lang?
Leerlingen worden opgegeven voor 1 van de 4 periodes. Een periode loopt van vakantie tot vakantie. Tijdens oudergesprekken bespreekt de mentor of doorgaan met een volgende periode nodig is. Eenmaal gestart is het ook de bedoeling een periode af te maken.

Voor iedereen?
Nee, leerlingen moeten zelf graag de hulp willen hebben van docenten; ouders moeten inschrijven en de aanmelding wordt beoordeeld door de teamleider/mentor/vakdocent. Leerlingen die in de les te weinig doen, zijn niet welkom. Eerst in de les aan de slag voordat je gebruik mag maken van het studieplein.

Aanmelden
Op de website vindt u extra informatie en het formulier om uw zoon/dochter aan te melden voor 2 van de drie middagen met de vakken erbij. Klik hier voor de informatie en het aanmeldingsformulier.

Start studieplein
Maandag 28 oktober gaan we beginnen op het 8e uur.

Kosten
En o ja, zijn er kosten aan verbonden?
Nee, dit is service van de school.

Jan van der Kolk Teamleider Onderwijs
jvdkolk@sjm.nlLaatste nieuwsbrieven

menu