SJM
update
0
Over SJM
Onderwijs op de St.-Jozefmavo
De St.-Jozefmavo (SJM) biedt al ruim 98 jaar goed onderwijs in deze regio. Bijzonder aan onze school is de sfeer. We streven er naar dat elk kind er echt op z’n plek is. Dat leerlingen zich welkom voelen en met plezier naar school gaan om echt goed onderwijs te krijgen van een leuk en betrokken onderwijs-team. 

School Balans Onderwijssysteem
Minder lessen + tijd = aandacht
Met het School Balans Onderwijssysteem houden wij veel meer rekening met het kind. Op school, met huiswerk en vrije tijd zonder dat dit ten koste gaat van onze structuur! We gaan veel slimmer om met de tijd die onze leerlingen per dag hebben te besteden. Dat betekent dat er maar 4 of 5 vakken per dag worden gegeven en dat iedere les niet 45, maar 75 minuten duurt. Zo is er meer tijd! Tijd voor de lesstof, maar ook voor  het huiswerk. Minder werk thuis en meer begeleiding van vakdocenten.

Praktijk en theorie vakken worden zoveel mogelijk afgewisseld en er zijn zo goed als nooit tussenuren. Leerlingen zijn daardoor elke dag uiterlijk om 15.40 uur uit. Dat geeft ruimte om deel te nemen aan één van de Talentgroepen of te besteden aan vrije tijd. Wij geloven namelijk dat kinderen beter op hun plek zijn op school als ze na school tijd hebben voor vrienden, sport en hobby’s.

Balans tussen papier en online
Om onze leerlingen vertrouwd te maken met het werken op computers, krijgen ze al vanaf het eerste leerjaar ICT lessen en gaan ze werken op hun eigen laptop. Deze laptop wordt via school aangeboden via een huurkoopregelingen, zo hebben alle kinderen dezelfde laptop en altijd de laatste versies van de software. Ouders profiteren van het inkoopvoordeel en een onderhoudscontract.

Zeven examenvakken
De St.-Jozefmavo staat voor een goede basis. Alle leerlingen zoveel mogelijk mee geven voor de toekomst. Dat is precies de reden dat alle leerlingen examen doen in zeven vakken, terwijl de wet maar zes examenvakken voorschrijft. En in het eerste jaar krijg je naast Engels en Frans ook het vak Duits!

Ruimte voor talent
Wij bieden als één van de weinige scholen in Nederland het vak ITTL als examenvak aan. In de onderbouw kunnen leerlingen deelnemen aan één van de vijf talentgroepen: ART, Anglia, Digital Science, Sport+ of the Coolest and safest Kitchen Event.
Zo doen we er alles aan om een leuke, leerzame en gevarieerde schooltijd aan te bieden!

Gezellig
De school is redelijk kleinschalig. Dat is erg gezellig, want leerlingen kennen elkaar op de St.-Jozef!
Ook organiseren we veel bruisende activiteiten. Actieve excursies, leerzame bezoeken aan musea, uitdagende sportactiviteiten en wij zetten ons in voor onze adoptiescholen in Kenia en Oeganda.
Wij gaan voor een geslaagde mavo-tijd!

Respect
De SJM heeft een katholieke/algemene achtergrond en hecht waarde aan respect, betrokkenheid en verbondheid. We komen in actie voor de senioren om de hoek, maar ook voor de meisjes in Kenia en Oeganda. Pesten wordt niet getolereerd!

Wij gaan voor een GESLAAGDE mavo-tijd!
Natuurlijk zijn vooral goede studieresultaten belangrijk. De SJM kent een slagingspercentage van ruim 99,6%!

Kansen pakken in de Kansklas!
Heeft uw kind geen éénduidig Havo-advies maar wel gemotiveerd om de stap te maken? Met onze Kansklas Havo krijgen kinderen met een Mavo-Havo advies of een Havo advies de kans om zich te bewijzen en mogelijk in te stromen in klas 2 Havo.
Wilt u meer informatie over onze kansklas Havo?
Klik hier voor onze Kansklasfolder.

Ontdek talent!
De St.-Jozefmavo stimuleert het ontdekken en ontwikkelen van talent met 5 Talentgroepen.
Elke leerling kan deelnemen aan één van deze groepen.
· Anglia
· Art
· Digital Science
· Sport+

Klik hier voor de folder

Nieuw!
The Coolest and Safest Kitchen Event
klik hier voor meer informatie

Kwaliteit

Hieronder vind je een link naar de website van "Scholen op de kaart". 
Op Scholen op de kaart presenteren scholen zichzelf. Dit doen ze door toelichtingen te schrijven bij betrouwbare gegevens afkomstig van erkende partijen als DUO en de Inspectie van het Onderwijs, én door zelf unieke informatie toe te voegen. Bijvoorbeeld over wat de school uniek maakt en wat leerlingen en ouders van de school vinden.

Link naar Scholen op de kaart: klik hier.Vertrouwenspersonen:

Mw. Hoppenbrouwer
Mw. Ong-A-Kwie


menu