basisdag: dinsdag 12 januari 2016 / voorlichtingsavonden: maandag 25 en dinsdag 26 januari 2016 van 19.30 tot 21.30 uur / open huis: zaterdag 13 februari 2016 van 10.30 tot 13.30 uur
Algemeen
Agenda

In september tot en met november 2015 houdt GGD Rotterdam-Rijnmond een groot onderzoek (Gezondheidsmonitor Jeugd) onder leerlingen van klas 2 en 4 van ruim 70 scholen voor het Voortgezet Onderwijs in de regio Rotterdam-Rijnmond. Ook op onze school vindt dit onderzoek plaats.

Geachte ouders/verzorgers en leerlingen,

Dinsdag heeft de adjunct-directeur van de school de heer Koppert  u moeten berichten dat onze directeur Simone Bos ernstig ziek was  –  nu, zo kort nadien, is het mijn droeve opdracht u op de hoogte te stellen van het overlijden van mevrouw Bos. Het overlijdensbericht hebben wij vanmiddag van de familie ontvangen.

De leerlingen hebben 17 november een lesvrije dag. Zijn die docenten nou al weer vrij? Nee. De docenten zijn die dag druk bezig met zich te scholen in het afnemen van betere toetsen en het werken met een nieuw toetssysteem genaamd RTTI.

 

 

02-12-2015:
Deze week uitreiken eerste rapport in mentoruur

07-12-2015:
Inschrijven 10-minutengesprekken voor 12.00 uur

08-12-2015:
Voorlichtingsavond puberbrein

15-12-2015:
10-minuten gesprekken klas 1 +2 (18.00-22.00 uur)

15-12-2015:
Basketbaltoernooi klas 1 + 2

16-12-2015:
10-minuten gesprekken klas 3 + 4 (18.00-22.00 uur)