Algemeen
Agenda

LOB staat voor LoopbaanOriëntatie en -Begeleiding. Het doel van LOB is om de leerlingen te begeleiden bij het maken van bewustere keuzes. Op onze school houdt dit concreet in dat de leerlingen begeleid worden bij het kiezen van een vakkenpakket voor leerjaar 3, het kiezen van een sector in leerjaar 4 en een juiste vervolgopleiding.

Cito-Vas toets 0 voor klas 1

Komende week, van 6 tot en met 9 oktober zal klas 1 bezig zijn met de Cito-Vas toets 0.
Doel van deze toets is zicht krijgen op hoever de leerlingen nu zijn, aan het begin van hun
voortgezet onderwijscarrière.

Vanaf nu komen de foto's van Tsjechie en Bredene online.

U kunt ze vinden via de onderstaande link

27-11-2014      Studiedag: RTTI - LEERLINGEN VRIJ
08-12-2014      Basketbaltoernooi klas 1
16-12-2014      10-minuten gesprekken klas 1 + 2
17-12-2014      Basketbaltoernooi klas 2
17-12-2014      10-minuten gesprekken klas 3 + 4
18-12-2014      Basketbaltoernooi klas 3 + 4 (en docenten)
19-12-2014      Kerstviering
22-12-2014      Kerstvakantie
23-12-2014      Kerstvakantie
24-12-2014      Kerstvakantie
25-12-2014      Kerstvakantie